Żadne z ogłoszeń nie pasuje do wymaganych kryteriów.
Szafy i Sejfy na broń służą do zabezpieczenia broni przed dostępem niepowołanych osób. Według polskiego prawa broń palna musi być w ten sposób odpowiednio zabezpieczona. 

Sejf (z ang. safe "bezpieczny") lub kasa pancerna – zamykana metalowa skrzynka lub szafa, służąca do przechowywania wartościowych przedmiotów (pieniądze, biżuteria, dokumenty, nośniki danych, broń, materiały niebezpieczne itp.) w celu zabezpieczenia ich przed kradzieżą lub zniszczeniem. Niektóre sejfy są specjalnie skonstruowane do przechowywania konkretnej zawartości, np. broni długiej. Sejfy są na ogół wyposażone w zamek szyfrowy (tradycyjny lub elektroniczny) i mogą być mocowane do podłogi lub ściany. Sejfy mogą też być ognioodporne, zapewniając utrzymanie (przez pewien czas) wewnętrznej temperatury niepowodującej uszkodzenia zawartości podczas pożaru. Czas ten dla dokumentów papierowych wynosi typowo 30 lub 60 minut. Dłuższe czasy np. 120 minut oferowane są rzadko, gdyż powodują nieproporcjonalny wzrost ceny.

W Polsce dopuszczalny limit wartości pieniężnych przechowywanych w sejfach określa odpowiednie rozporządzenie[1][2].

Do góry